Pensioenen

strandstoelWie stopt met werken loopt risico op teruggang in inkomen. Zorgen voor het leven na de aktieve loopbaan is dus risicobeheer. Dat op een groot aantal persoonlijke manieren worden aangepakt. Wij zijn een specialist op het gebied van financiële produkten. En hebben dus ook veel kennis, ervaring en mogelijkheden op het gebied van pensioenvoorzieningen.

Wij pakken adviezen voor financiële produkten bij voorkeur integraal op. Dus samen met eventuele andere te beheren risico's teneinde een overzichtelijk risicobeeld te scheppen, doublures te voorkomen en een zo groot mogelijke premiebesparing te kunnen bereiken. Fiscale aspekten alsmede de persoonlijke wensen en verlangens worden natuurlijk bij het advies betrokken.

Veel van de adviezen die wij toepassen voor pensioenplanning zijn vaak van toepassing op spaarplannen in het algemeen. Ook voor spaarplannen die u nog vóór het einde van uw aktieve loopbaan gerealiseerd zou willen zien. Mocht dat in uw persoonlijke situatie het geval zijn, laat u dan vooral niet na dit in uw persoonlijke gesprek ter sprake te brengen.

Een pensioenadvies of spaarplan is maatwerk en dus een kwestie van deskundigheid en vertrouwen. wij hebben een reputatie opgebouwd als een betrouwbare en deskundige specialist. Graag willen wij u in een vrijblijvend, persoonlijk gesprek ten dienste staan, zodat ook u uw toekomst zonder financiële zorgen tegemoet kunt zien.

Snel inzicht in uw Anw-hiaat?